Tillgänglighet

Lustenrundan har flera olika utställningsplatser. Vissa ställer ut i offentliga lokaler och andra hemma i sin bostad. Dessa platser har därmed också varierad tillgänglighet. Tillgängligheten skiljer sig i hur lokalerna är utformade inomhus, ytan och omgivningen utanför lokalen samt allergener som kan finnas i mat som serveras eller på grund av djur som finns vid lokalen.

Har du frågor om platsernas tillgänglighet, innan ditt besök till någon av lokalerna, är du välkommen att kontakta oss.