Artscape 2017

HENRIETTA_Artscape_2016-08-09_RaimoOrava_2000x1333_1
Gatukonstfestivalen Artscape: KonstnŠr Smug One. Hans troll ute vid Holma.
Gatukonstfestivalen Artscape: Natalia Rak frŒn Polen mŒlade pŒ ett av husen pŒ Gamla vŠster.

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND är gatukonstfestival och Skandinaviens största projekt inom urbankonst någonsin – sett till både antalet deltagare, antalet åskådare och geografiskt.

Under fyra veckor kommer konstnärer från hela världen att tillsammans med svenska och lokala värmländska kollegor att skapa offentlig konst i tio av regionens kommuner. Värmland kommer att få se framförallt storskaliga muralmålningar men även skulpturer och andra typer av gatukonst. Två konstverk från ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND kommer att vara delar av årets Lustenrunda.

ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND genomförs med ekonomiskt stöd från kommunerna, Region Värmland och Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Läs mer på www.artscape.se