Anmälningsformulär

Ålder* (används endast för statistik)De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att ta in din anmälan och hålla kontakt med dig inför, under och efter Lustenrundan 2019. Ditt namn samt information om din konst kommer också att publiceras i marknadsföringen om Lustenrundan 2019. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter under projekttiden för Lustenrundan 2019, till och med den 31 december 2019.

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.forshaga.se/personuppgifter.